Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 9075 - 30-1-2009 12:50:34           
Stadionweg
Beethovenstraat - Amsterdam                                     Next photo