Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 9074 - 30-1-2009 12:50:28           
Stadionweg
- Amsterdam                                     Next photo