Amsterdam Streetside      
   Kabelweg - Amsterdam 
Foto 5010 - 2-8-2005 11:12:52           
Kabelweg
Einsteinweg - Amsterdam                                     Next photo