Amsterdam Streetside      
   Kabelweg - Amsterdam 
Foto 5009 - 2-8-2005 11:12:36           
Kabelweg
Einsteinweg - Amsterdam                                     Next photo