Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 3711 - 7-11-2003 13:18:18           
Stadionweg
- Amsterdam                                     Next photo