Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 3710 - 7-11-2003 13:16:50           
Stadionweg
- Amsterdam                                     Next photo