Amsterdam Streetside      
   Kabelweg - Amsterdam 
Foto 9482 - 5-4-2009 14:37:04           
Kabelweg
Einsteinweg - Amsterdam                                     Next photo