Amsterdam Streetside      
   Parkhotel - Amsterdam 
Foto 7911 - 30-12-2007 22:06:18           
Parkhotel
Stadhouderskade - Amsterdam                                     Next photo