Amsterdam Streetside      
   Jachthavenweg - Amsterdam 
Foto 6126 - 30-6-2006 13:40:05           
Jachthavenweg
- Amsterdam                                     Next photo