Amsterdam Streetside      
   Metrostation Ganzenhoef - Amsterdam 
Foto 4627 - 11-6-2005 15:58:48           
Metrostation Ganzenhoef
Elsrijkdreef - Amsterdam                                     Next photo