Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - Amsterdam 
Foto 3595 - 4-11-2003 10:37:04           
Anthony Fokkerweg
- Amsterdam                                     Next photo