Amsterdam Streetside      
   Stenendokweg - Amsterdam 
Foto 10520 - 14-11-2009 15:38:10           
Stenendokweg
- Amsterdam                                     Next photo