Amsterdam Streetside      
   Thorbeckeplein - Thorbecke - Amsterdam 
Foto 9736 - 24-1-2009 14:27:01           
Thorbeckeplein - Thorbecke
- Amsterdam                                     Next photo