Amsterdam Streetside      
   Jozef Israelskade - Okura Hotel - Amstelkanaal - Amsterdam 
Foto 8354 - 7-4-2008 13:15:48           
Jozef Israelskade - Okura Hotel - Amstelkanaal
Amstelkade - Amsterdam                                     Next photo