Amsterdam Streetside      
   Plaza Arena - Apollo - Amsterdam 
Foto 7060 - 31-3-2007 11:57:18           
Plaza Arena - Apollo
Hondsrugweg - Amsterdam                                     Next photo