Amsterdam Streetside      
   Jachthavenweg - Amsterdam 
Foto 6124 - 30-6-2006 13:28:05           
Jachthavenweg
- Amsterdam                                     Next photo