Amsterdam Streetside      
   Anthony Fokkerweg - Amsterdam 
Foto 3596 - 4-11-2003 10:37:58           
Anthony Fokkerweg
- Amsterdam                                     Next photo