Amsterdam Streetside      
   Jachthavenweg - Amsterdam 
Foto 2703 - 2-9-2003 16:30:28           
Jachthavenweg
- Amsterdam                                     Next photo