Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 1237 - 12-3-2003 12:50:50           
Stadionweg
- Amsterdam                                     Next photo