Amsterdam Streetside      
   Stadionweg - Amsterdam 
Foto 1235 - 12-3-2003 12:48:32           
Stadionweg
- Amsterdam                                     Next photo