Amsterdam Streetside      
   Baron G.A.Tindalplein - Amsterdam 
Foto 371 - 15-11-2002 13:18:10           
Baron G.A.Tindalplein
Kabelgastkade - Amsterdam                                     Next photo