Amsterdam Streetside      
   Baron G.A.Tindalplein - Amsterdam 
Foto 354 - 15-11-2002 13:03:10           
Baron G.A.Tindalplein
Panamakade - Amsterdam                                     Next photo