Foto 1 - 2011-04-11 - (14305)
Leidsebosjes - Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)

Foto 2 - 2011-04-11 - (14306)
Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)
Leidsebosjes

6 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2011-04-11 - (14307)
Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)
Leidsebosjes

Foto 4 - 2011-04-11 - (14308)
Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)
Leidsebosjes

Oud West

Foto 5 - 2018-04-19 - (25936)
Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)
Leidsebosjes

Foto 6 - 2018-04-19 - (25937)
Zagertje (Overtoom - Vondelbuurt - Helmersbuurt)
Leidsebosjes