Foto 1 - 2017-02-13 - (24587)
Beethovenstraat - Stibbe (WTC eo.)
Viadukt 864

Foto 2 - 2017-08-31 - (25512)
Beethovenstraat - Werkzaamheden Uitbreiding WTC en Stibbe (WTC eo.)

42 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2017-08-31 - (25513)
Beethovenstraat - Werkzaamheden Uitbreiding WTC en Stibbe (WTC eo.)

Foto 4 - 2016-04-09 - (23279)
De Tweeling - Stibbe Toren (WTC eo.)
Strawinskylaan

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2003-05-14 - (1955)
De Tweeling - Stibbe Toren (WTC eo.)
E. van Beinumstraat

Foto 6 - 2003-05-14 - (1962)
De Tweeling - Stibbe Toren (WTC eo.)
E. van Beinumstraat