Foto 1 - 2006-03-21 - (5585)
Natte Vallei - Ringweg A10 Zuid (Beatrixpark)
WTC Toren E

Foto 2 - 2015-01-07 - (21117)
Ringweg A10 Zuid (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)
UN Studio - RBS

45 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2005-03-29 - (4152)
Ringweg A10 Zuid - Amstelveenseweg (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)

Foto 4 - 2007-01-25 - (6665)
Ringweg A10 Zuid (De RAI eo.)
De Groene Zoom

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2013-06-07 - (19243)
Ringweg A10 Zuid (De RAI eo.)
WTC Toren E

Foto 6 - 2005-09-25 - (5080)
Station Amsterdam RAI (De RAI eo.)
Ringweg A10 Zuid