Foto 1 - 2006-03-21 - (5585)
Natte Vallei - Ringweg A10 Zuid (Beatrixpark)
WTC Toren E

Foto 2 - 2018-12-31 - (26471)
Parnassusweg - Ringweg A10 Zuid (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)

55 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2015-01-07 - (21117)
Ringweg A10 Zuid (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)
UN Studio - RBS

Foto 4 - 2005-03-29 - (4152)
Ringweg A10 Zuid - Amstelveenseweg (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2019-01-10 - (26444)
Ringweg A10 Zuid - Bomenkap voor Zuidasdok (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)
Parnassusweg

Foto 6 - 2019-01-10 - (26445)
Ringweg A10 Zuid - Bomenkap voor Zuidasdok (Zuidas - Kenniskwartier - Vrije Universiteit)
Parnassusweg