Foto 1 - 2018-01-28 - (25784)
Kaagbaan (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
Toekanweg

Foto 2 - 2018-01-28 - (25805)
Kaagbaan (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
Pelikaanweg

28 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2018-01-28 - (25811)
Kaagbaan (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
Pelikaanweg

Foto 4 - 2017-06-14 - (25041)
Kaagbaan (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
Toekanweg

Schiphol Airport

Foto 5 - 2012-09-18 - (18262)
Kaagbaan (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
A4

Foto 6 - 2019-02-22 - (26619)
Kaagbaan (Taxi) (Schiphol Zuid - Kaagbaan, Pelikaanweg eo.)
Panoramaterras