Foto 1 - 2005-03-27 - (4104)
Hotel de l Europe (Centraal Station - Oosterdok - Oosterdokseinland)
Rokin

Foto 2 - 2008-06-08 - (8638)
Hotel de l Europe (Centraal Station - Oosterdok - Oosterdokseinland)
BinnenAmstel

6 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2005-10-08 - (5117)
Hotel de l Europe (Centraal Station - Oosterdok - Oosterdokseinland)
Nieuwe Doelenstraat

Foto 4 - 2005-10-08 - (5118)
Hotel de l Europe (Centraal Station - Oosterdok - Oosterdokseinland)
Nieuwe Doelenstraat

Binnenstad

Foto 5 - 2018-04-19 - (26034)
Hotel de l Europe (De Wallen - Nieuwmarkt)
Halvemaansbrug

Foto 6 - 2018-04-19 - (26035)
Hotel de l Europe (De Wallen - Nieuwmarkt)
Halvemaansbrug