Foto 1 - 2018-02-04 - (25857)
Flyover Fokkerweg - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (Schiphol Oost - Fokkerweg eo.)
Mr. Jac. Takkade

Foto 2 - 2018-03-31 - (25892)
Flyover Fokkerweg - Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder (Schiphol Oost - Fokkerweg eo.)
Mr. Jac. Takkade

26 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2018-02-04 - (25856)
Flyover Fokkerweg - Tulip Inn (Schiphol Oost - Fokkerweg eo.)
Mr. Jac. Takkade

Foto 4 - 2016-05-05 - (23383)
Flyover Fokkerweg (Schiphol Oost - Stationsplein eo.)
Schipholdijk

Schiphol Airport

Foto 5 - 2016-05-05 - (23386)
Flyover Fokkerweg (Schiphol Oost - Stationsplein eo.)
Bosrandbrug

Foto 6 - 2013-06-04 - (19131)
Flyover Fokkerweg (Schiphol Oost - Stationsplein eo.)
Mr. Jac. Takkade