Foto 1 - 2016-04-09 - (23260)
Atrium - Entree (WTC eo.)
Eduard van Beinumstraat

Foto 2 - 2018-12-31 - (26537)
Eduard van Beinumstraat (WTC eo.)
Parnassusweg

26 foto's geselekteerd !    Amsterdam Streetside

Foto 3 - 2018-08-29 - (26284)
Eduard van Beinumstraat - Herindeling (WTC eo.)
Ton Heddemapad

Foto 4 - 2018-12-24 - (26494)
Eduard van Beinumstraat - Herindeling (WTC eo.)
Ton Heddemapad

ZuiderAmstel

Foto 5 - 2018-12-24 - (26497)
Eduard van Beinumstraat - Herindeling (WTC eo.)
Ton Heddemapad

Foto 6 - 2018-08-29 - (26273)
Eduard van Beinumstraat - Sloop Parkeergarage langs Ringweg A10 Zuid (WTC eo.)
Ton Heddemapad